Kategoriat
Automatiikka

Teollisuusautomaation ja robotiikan nousu: Näin teknologia muuttaa terveydenhuoltoa, maataloutta, palvelualoja ja logistiikkaa

Automaatio ja robotiikka ovat alun perin kehittyneet ja yleistyneet teollisuuden alalla, mutta niiden sovellusmahdollisuudet eivät suinkaan rajoitu pelkästään teollisuuteen. Molempien tekniikoiden hyödyntäminen on levinnyt myös muille aloille, kuten terveydenhuoltoon, maatalouteen, kuljetukseen ja logistiikkaan sekä palvelualoille.

Näiden esimerkkien lisäksi on monia muita asioita, joissa teollisuusautomaatio ja robotiikka voivat olla hyödyksi – muun muassa rakennusteollisuus, energiantuotanto ja jätteiden käsittely. Parhaimmillaan automaatio ja robotiikka parantavat tuottavuutta, tarkkuutta, työturvallisuutta ja kustannustehokkuutta eri aloilla, mikä tekee niistä houkuttelevia ratkaisuja monenlaisille yrityksille.

Terveydenhuolto  – robottikäsi mukaan leikkaussaliin

Robotiikkaa ja automaatiota voidaan käyttää sairaaloissa ja terveyskeskuksissa avustamassa kirurgisia toimenpiteitä, kehittämässä tarkkuusdiagnostiikkaa ja tehostamassa potilaiden hoitoa. Esimerkiksi leikkauksissa robotit voivat suorittaa tarkkoja, ja samalla vähemmän invasiivisiä toimenpiteitä, jolloin potilaan toipuminen on nopeampaa.

Kirurgiset robotit koostuvat muun muassa robottikädestä, jota kirurgi ohjaa tarkkuusohjausjärjestelmän avulla. Robotti mahdollistaa pienemmät leikkaukset, paremman näkyvyyden ja tarkemman liikeradan, mikä yleensä johtaa vähäisempiin komplikaatioihin ja lyhyempään sairaalassa vietettyyn aikaan.

Robotiikkaa ja automaatiota voidaan hyödyntää myös tarkkuusdiagnostiikassa kuvantamistekniikoiden avulla. Esimerkiksi robotisoitu tomografia (CT) tai magneettikuvaus (MRI) voi suorittaa yksityiskohtaisia kuvauksia ja auttaa lääkäreitä tekemään tarkempia diagnooseja. Lisäksi robotiikka voi avustaa näytteenotossa ja kliinisissä tutkimuksissa.

Robotiikkaa voidaan käyttää myös potilaiden hoitamisessa ja kuntoutuksessa. Robotit avustavat muun muassa liikuntaterapiassa, auttavat liikuntarajoitteisia potilaita tai tarjoavat seurantaa ja apua kotona asuville potilaille. 

Lisäksi robotit voivat toimittaa lääkkeitä ja muita tarvikkeita sairaaloissa ja terveyskeskuksissa eri osastojen välillä, mikä vapauttaa aikaa hoitohenkilökunnalle muuhun työhön. Hoivarobotit voivat myös auttaa vanhuksia ja liikuntarajoitteisia potilaita päivittäisissä toimissa, kuten pukeutumisessa ja ruokailussa.

Palvelualat – asiointia chatbotien ja robottibaristojen kanssa

Automaatio ja robotiikka ulottuvat myös palvelualoille, kuten hotelli- ja ravintola-alalle sekä asiakaspalveluun. Esimerkiksi joissakin hotelleissa on otettu käyttöön robottivastaanottovirkailijoita, jotka avustavat asiakkaita sisäänkirjautumisessa, antaa tietoa hotellin palveluista ja jakaa yleisiä ohjeita. 

Ravintoloissa automatisoituja tilausjärjestelmiä voidaan käyttää asiakkaiden tilausten vastaanottamiseen ja keittiöön välittämiseen. Tekniikka vähentää inhimillisten virheiden riskiä ja tehostaa tilausten käsittelyä. Joissakin ravintoloissa on jopa otettu käyttöön robottibaristoja, jotka osaavat valmistaa ja tarjoilla juomia asiakkaille. Samoin on myös ravintoloita, joissa robottitarjoilijat kuljettavat ruokia ja juomia asiakaspöytiin. 

Pikaruokaravintoloissa tai lentokenttien itsepalvelualueilla automaattiset kioskit ovat tavallinen näky. Asiakkaat voivat tehdä tilauksia ja suorittaa maksuja suoraan kioskilla, mikä nopeuttaa palvelua ja vähentää jonottamisen tarvetta. Kaupoissa itsepalvelukassat ja erilaiset ostosten skannaus järjestelmät vähentävät henkilökunnan tarvetta ja nopeuttavat ostoprosessia.

Myös tekoälypohjaiset chatbotit ovat tulleet yhä yleisemmiksi asiakaspalvelun apuna. Verkkosivuilla käytettävät chatbotit vastaavat yleisiin kysymyksiin, tarjoavat tuotetietoja ja auttavat asiakkaita löytämään tarvitsemansa tiedon. Ne voivat myös ohjata asiakkaan oikealle henkilölle, jos kysymys vaatii henkilökohtaista apua. 

Tällainen automatisoitu asiakaspalvelu parantaa palvelun saatavuutta ja nopeutta. Matkailualan yritysten lisäksi esimerkiksi nettikasinot ovat tehostaneet asiakaspalvelua chatbotien avulla ja pystyvät siten tarjoamaan palvelua ympäri vuorokauden usealla eri kielellä.

Maatalous  – apua sadonkorjuuseen ja lypsyrobotteja

Automaattiset traktorit ja robottikädet voivat suorittaa monia fyysisiä tehtäviä maatiloilla ja auttaa viljelijöitä tehostamaan työtään ja parantamaan tuottavuutta.

Tässä on kaksi esimerkkiä:

  1. Sadonkorjuu: Automaattiset sadonkorjuurobotit voivat suorittaa tarkkoja ja tehokkaita sadonkorjuutehtäviä. Esimerkiksi kasvihuoneviljelyssä robottikädet voivat tunnistaa ja poimia kypsiä hedelmiä ja vihanneksia. Sadonkorjuurobotit vähentävät työvoimakustannuksia, lisäävät sadonkorjuun tarkkuutta ja nopeutta sekä vähentävät ruokahävikkiä.
  2. Lypsy: Automaattiset lypsyrobotit ovat yleistyneet maidontuotannossa. Ne pystyvät tunnistamaan lehmät, lypsämään niitä, seuraamaan maidon laadun ja määrän sekä tallentamaan tietoja jokaisesta lypsystä. Lypsyrobotit helpottavat viljelijän työtaakkaa ja antavat lehmille mahdollisuuden lypsää oman tarpeensa mukaan. Lisäksi ne parantavat maidon laadun seurantaa ja mahdollistavat yksilöllisemmän eläintenhoidon.

Robotit ja automatisoidut järjestelmät auttavat viljelijöitä tehostamaan työtään, vähentämään fyysistä rasitusta ja parantamaan tuottavuutta. Lisäksi ne tarjoavat mahdollisuuden tarkkaan seurantaan ja datan hyödyntämiseen päätöksenteossa, mikä johtaa parempiin viljelymenetelmiin ja satojen hallintaan.

Kuljetus ja logistiikka  – lisää liikenneturvallisuutta ja lyhyempiä toimitusaikoja

Automaatio ja robotiikka ovat tulleet yhä tärkeämmiksi kuljetus- ja logistiikka-alalla.

Kuljetusyritykset ja logistiikkakeskukset ovat alkaneet hyödyntää autonomisia ajoneuvoja, kuten itseohjautuvia kuorma-autoja tai robottiautoja, tavaroiden kuljettamisessa. Nämä ajoneuvot voivat toimia ilman ihmisen ohjausta ja hyödyntää erilaisia sensoreita ja tekniikoita navigoidakseen turvallisesti liikenteessä. Autonomiset ajoneuvot parantavat logistiikan tehokkuutta, vähentää inhimillisiä virheitä ja lisätä liikenneturvallisuutta.

Dronet puolestaan tarjoavat nopeaa ja tehokasta tavaroiden kuljetusta ilmateitse. Esimerkiksi pikakuljetusyritykset voivat hyödyntää droneja pienikokoisten pakettien kuljettamiseen lyhyillä matkoilla. Dronet mahdollistavat nopean toimituksen myös vaikeasti saavutettaviin alueisiin ja voivat säästää aikaa ja kustannuksia perinteisiin kuljetustapoihin verrattuna.

Varastoissa robotiikkaa ja automaatiota hyödyntävät järjestelmät nopeuttavat tuotteiden keräilyä ja pakkaamista. Varastorobotit voivat liikkua varastohyllyjen välillä ja kerätä tilauksia tehokkaasti. Ne havaitsevat ja tunnistavat tuotteet automaattisesti, mikä vähentää inhimillisiä virheitä. Lisäksi autonomiset kuljetusrobotit voivat kuljettaa tuotteet varastossa oikeille paikoilleen tai valmistella ne lähetystä varten.